Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

liesbosweb-design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van liesbos-webdesign komen.

liesbos-webdesign behoudt zich het recht voor de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

 

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. liesbos-webdesign heeft na overdracht van deze websites geen zeggenschap meer over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van liesbos-webdesign worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.

Ontwerp en uitvoering: ©2007 Lies Bos-Varkevisser