Werkwijze

Voor een website ga ik als volgt te werk:

 

In een uitgebreid ’face-to-face’ gesprek komen genoemde punten uitgebreid aan de orde. Verder wordt alles per e-mail, telefoon en post afgehandeld.

 

 Doel

Allereerst moet het doel van de website vast staan. Wilt u een vraagbaak zijn voor uw klanten? Nieuwe klanten benaderen? Informatie bieden? Bezoekers overtuigen van uw unieke concept?

 

 Doelgroep

Voor wie is de website bedoeld? Bestaande of nieuwe klanten, leveranciers, samenwerkingspartners. Wat is de samenstelling van de doelgroep, wat zijn hun behoeften, wat is hun voorkennis? Is de doelgroep oud of jong, arm of rijk?

 

 Navigatiestructuur

Hierbij komt aan de orde hoe de navigatie in uw website zal moeten zijn. De navigatie in een website dient helder te zijn. Hoe geef je vorm aan: de knoppenbalk, externe en interne links. Hoe maak je duidelijk aan de bezoeker waar hij zich in de website bevindt.

 

 Storyboard

Dit is een schetsmatig overzicht hoe de verschillende pagina's eruit komen te zien en hoe ze aan elkaar verbonden zullen worden met hyperlinks.

 

 Grafisch ontwerp

Met bovenstaande gegevens zal ik drie grafische ontwerpen voor uw website maken. U kunt uit deze ontwerpen een keuze maken. Hierbij maak ik gebruik van een laptop.
Wijzigingen in het ontwerp van uw keuze zijn uiteraard nog mogelijk.

Mocht u zelf concrete -of minder concrete- ideeën hebben, dan neem ik die mee in het ontwerp.

 

 Projectplan

Het projectplan is een uitgebreide offerte, waar doel, doelgroep, navigatiestructuur, storyboard en grafisch ontwerp in omschreven staan. Alle overige afspraken staan hier ook in vermeld. Na ondertekening ga ik de website daadwerkelijk in elkaar zetten.

 

 Technische uitvoering

Het grafisch ontwerp van uw keuze zal ik omzetten in een website. Hierbij houd ik de standaard van het W3-consortium aan. Dit zijn wereldwijde afspraken over het schrijven van html-bestanden.

 

 Invoegen content

Als de eerste werkende pagina klaar is wordt deze aan u voorgelegd. Na uw goedkeuring worden alle pagina's gemaakt en de door u aangeleverde foto's en teksten ingevoegd.

 

 Testen

De website zal getest worden in Internet Explorer 6.0 en 7.0 en Firefox 2.0.

 

 Lanceren

Als alle voorgaande fases zijn afgerond kan de website daadwerkelijk online.

 

Ontwerp en uitvoering: ©2007 Lies Bos-Varkevisser